TIJDBESTEDINGONDERZOEK


Tot 2012 voerde SPOT iedere twee jaar onderzoek uit naar de tijdbesteding van consumenten: het Tijdbestedingonderzoek (TBO). TBO is een toonaangevend onderzoek waarin de tijdbesteding van de Nederlandse consument in kaart wordt gebracht. Extra aandacht gaat uit naar de tijd die consumenten besteden aan de consumptie van de verschillende media.

 

Op 19 juni heeft SPOT de resultaten gepubliceerd van de vierde editie van het TBO. De resultaten kun je downloaden onder aan deze pagina. Maar je kunt zelf ook analyses draaien op onze online tool. Hoe je dat kunt lees je ook onderaan deze pagina.

 

 

HIGHLIGHTS TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

 

TV domineert nog altijd de totale mediatijd
Televisiekijken is verreweg het grootste medium met 36% van de mediatijd, gevolgd door internet met 24% en radio met 22%. Van de totale tijd besteed aan media, bijna 7 uur per dag, wordt ruim twee en half uur gebruikt voor TV kijken (150 minuten). Voor internetten gebruikt men 99 minuten en naar de radio luistert men gedurende 92 minuten per dag. Dat is de duidelijke top drie in de mediatijd.

 

Meer multitasking bij mediaconsumptie
Iets meer dan een kwart van alle mediatijd (25,7%) bestaat uit consumptie van meerdere media tegelijkertijd. Dat is meer dan in 2010, toen werd 19% van de mediatijd door meerdere mediumtypen tegelijkertijd ingenomen. Het aandeel multitasking bij media verschilt sterk per mediumtype.

 

TV-kijken is het medium met het grootste aandeel singletasking mediatijd
TV is het medium dat het meest van alle media als singletasking activiteit wordt uitgevoerd. 66% Van de totale kijktijd wordt exclusief besteed aan de televisie, dus zonder een nevenactiviteit ernaast. Er wordt dus met veel aandacht TV gekeken.

 

Het “Nieuwe Kijken” is nog relatief klein, maar binnen bepaalde subgroepen groot
Het nieuwe TV-kijken op devices anders dan via het reguliere televisiescherm is gemeten in bereik en aantal minuten per dag nog erg klein te noemen. Binnen subgroepen zijn de nieuwe ontwikkelingen echter veel prominenter aanwezig. Neem bijvoorbeeld het kijken naar online video. Kijkt Nederland 20-65 jaar gemiddeld 4 minuten per dag naar online video, 20-29 jarigen (thuiswonend) kijken er 24 minuten per dag naar. Deze groep kijkt met gemiddeld 13 minuten per dag ook veel naar Uitzending Gemist e.d..

 

 

NALEZEN

De resultaten van het Tijdbestedingonderzoek zijn in verschillende vormen beschikbaar. Naast een online versie van het bekende TBO boekje kun je hieronder onze presentaties en tabellen met uitkomsten bekijken en downloaden. Ook vind je hier de onderzoeksverantwoording en de vragenlijst van TBO 2012.

 

• Presentatie in Tijdbesteding, uitkomsten TBO juni 2012
• Tabellen Tijd en Bereik naar socio-demografische kenmerken en leefstijl
• Onderzoekverantwoording TBO 2012 (methode, vragenlijst, weging, etc.)
• Boekje Alles over tijd 2006
• Boekje Alles over tijd 2008
• Boekje Alles over tijd 2010
• Boekje alles over tijd 2012


ZELF ANALYSEREN


 
De resultaten van TBO 2012 zijn door het onderzoekbureau No Ties verwerkt in een online tool, die uit drie modules bestaat. Via onderstaande links kun je toegang tot de tool krijgen. Je hoeft hiervoor niets te installeren. Let op dat je in de 2012 versie van de tool niet meer hoeft te wachten op de resultaten. Deze worden gemaild naar het opgegeven mail adres. Je kunt direct een volgende analyse opstarten.

 

• http://local.noties.nl/spottime12  : totale tijd besteed aan activiteiten plus enkele tijdvakken
• http://local.noties.nl/spottask12  : multitasking, tot maximaal vijf activiteiten die naast de gekozen activiteit worden gedaan.
• http://local.noties.nl/spot5min12 : verdeling van de tijd over de dag per 5 minuten

 

Naast onze eigen bestanden en de online tool zijn de resultaten van de onderzoeken van 2010 en 2012 ook beschikbaar in de TBO Reporter software van GfK Adware. Wil je meer informatie over al deze opties, stuur dan een mail naar spot@spot.nl.


vacature marketing communicatie SPOT 200x126

Vacature Marketing Communicatie Expert bij SPOT voor 32 uur in de week
Lees meer >>

Dinsdag 12 mei organiseert SPOT een Expertsessie over Targetted TV Advertising met Jon Watts en Ferry Ouwendijk. 
Lees meer >>

Aflevering DWDD 23 maart met finale BZV realiseert meeste Twitter Ratings in week 13
Lees meer >>
jaarrapport-2014-thumbnail
SPOT presenteert de jaarcijfers televisie
Lees meer >>

TLC’s I Wanna Marry “Harry”  groot succes op social TV
Lees meer >>

Televisie blijft belangrijkste kanaal voor marketeers, maar is het anno 2014 nog altijd zaligmakend? 
Lees meer >>
online comm mediatest thmb
MediaTest: alleen leuke en korte online commercial is het afkijken waard
Synced advertising thumbn

Steeds meer bewijs dat synced advertising werkt
Lees meer >>

 
Presentatie TV Jaarrapport 2014 thmbn

Videoverslag van de presentatie van het TV Jaarrapport 2014 in het Bimhuis in Amsterdam
Lees meer >>